Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tổng hợp cả Huyện - Thi KS K2,3,4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thoa
Ngày gửi: 09h:48' 26-04-2016
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
CÂU LẠC BỘ
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
TỔNG HỢP BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG GĐIII
KHỐI LỚP 2
TT ĐƠN VỊ SỐ HS SỐ DỰ KT ĐIỂM ĐIỂM PHẦN XÃ HỘI PHẦN TỰ NHIÊN TT PHẦN XÃ HỘI TT PHẦN TỰ NHIÊN
TRÊN 5 DƯỚI 5 "Điểm 1,2" "Điểm 3,4" "Điểm 5,6" "Điểm 7,8" "Điểm 9,10" "Điểm 1,2" "Điểm 3,4" "Điểm 5,6" "Điểm 7,8" "Điểm 9,10" CL XT CL XT Ghi chú
1 Nam Mỹ 156 156 154 2 1 1 10 47 97 1 1 36 70 48 94.44 11 83.33 14
2 Nam Điền 141 141 124 3 0 3 12 61 65 0 3 52 62 24 92.20 19 73.29 23
3 Nam Xá 64 64 62 1 2 0 15 20 27 1 48 13 2 81.25 31 48.44 33
4 Nam Tân 73 73 71 2 2 0 4 24 43 2 0 6 35 30 93.61 16 91.78 5
5 Nam Thịnh 56 56 56 0 0 0 0 18 38 0 0 4 31 21 100.00 1 95.24 2
6 Nam Thắng 106 108 103 2 2 11 47 48 3 29 64 12 91.36 22 79.32 19
7 Nam Toàn 82 80 77 1 1 2 5 21 51 1 0 5 24 50 92.08 20 94.58 3
8 Nam Chấn 133 133 129 0 0 2 9 52 70 1 1 55 53 23 93.98 15 70.93 24
9 Nam Quang 50 50 43 6 0 6 13 17 14 0 7 19 18 6 70.67 33 60.67 27
10 Nam Nghĩa 95 95 95 0 0 0 4 43 48 0 0 14 53 28 97.19 6 90.18 8
11 Nam An 75 75 64 3 0 4 17 39 15 1 3 40 28 3 79.56 32 59.11 29
12 Nam Cường 133 132 127 0 0 1 10 57 64 0 4 37 55 36 94.19 12 78.28 21
13 Nam Hồng 66 66 65 0 0 1 1 22 42 0 0 10 29 27 97.47 4 89.90 10
14 Nam Hoa 72 72 71 1 0 1 11 27 33 1 3 18 24 26 88.43 27 77.78 22
15 Nam Hùng 114 114 114 0 0 0 10 55 49 0 0 35 57 22 94.15 13 79.53 18
16 Nam Trung 108 108 108 0 0 0 12 54 42 0 0 33 55 20 92.59 18 79.63 17
17 Nam Giang 189 189 184 5 2 2 17 65 103 3 2 52 122 10 91.89 21 79.01 20
18 Nam Đào 180 180 155 13 3 6 26 69 76 5 10 78 71 16 85.37 29 62.78 26
19 Nam Dương 152 152 146 1 0 1 10 40 101 1 3 26 63 59 94.96 9 85.96 12
20 Nam Bình 67 67 127 7 0 0 7 38 22 2 5 33 22 5 93.03 17 56.72 31
21 Nam Minh 72 72 70 0 0 1 10 26 35 0 1 19 32 20 89.35 25 81.02 16
22 Nam Thượng 68 68 59 4 0 5 9 29 25 2 6 37 23 0 83.82 30 51.96 32
23 Nam Thành 61 61 57 4 0 1 4 17 39 3 1 23 25 9 93.99 14 68.31 25
24 Nam Đồng 50 50 48 1 1 1 5 17 26 1 3 25 17 4 89.33 26 58.67 30
25 Nam Thái 63 63 60 0 0 0 9 27 27 2 1 33 22 5 90.48 24 60.32 28
26 Nam Phúc 71 71 70 0 0 1 4 29 37 0 0 18 45 8 94.84 10 83.10 15
27 Nam Tiến 114 114 114 0 0 0 15 34 65 0 0 24 39 51 91.23 23 85.96 12
28 Nam Sơn 47 47 47 0 0 0 1 12 34 0 0 7 28 12 98.58 3 90.07 9
29 Nam Hải 72 72 72 0 0 0 1 14 57 0 0 9 32 31 99.07 2 91.67 6
30 Nam Ninh 65 65 65 0 0 0 4 9 52 0 0 1 24 40 95.90 8 98.97 1
31 Nam Long 77 77 75 2 0 2 0 5 70 2 0 5 47 23 97.40 5 93.07 4
32 Nam Quan 42 42 42 0 0 0 2 21 19 0 0 7 23 12 96.83 7 88.89 11
33 Nam Lợi 73 73 71 2 2 11 19 41 2 7 25 39 87.21 28 90.87 7
 
Gửi ý kiến