Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Liên hoan phát triển năng lực HS Tiểu học chủ đề " Người lãnh đạo giỏi"

11486272 Liên hoan phát triển năng lực cho học sinh tiểu học – một sân chơi bổ ích vừa hấp dẫn va thú vị . Thực hiện kế hoạch của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực , kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Nam Định , ngày 14thang 1 năm 2016 tại trường Tiểu học Nam Hồng dã diễn ra hội thi liên hoan phát triển năng lực học sinh tiêu học với chủ...

Thông báo kết quả SKKN năm 2015 và phát động viết SKKN năm 2016

Kết quả SKKN năm 2015 và phát động viết SKKN năm 2016 Nội dung chi tiết tại: http://namdinh.edu.vn/uploads/files/news/2015/12/cv-1499.pdf...