Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết >

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

UBND HUYỆN NAM TRỰC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

Số: 85/BC-PGDĐT

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 4  năm 2016

 

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 

 

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 

I. Cấp học mầm non.

1. Tổ chức “Ngày hội thể thao của bé và triển lãm tranh tạo hình của trẻ mầm non” theo 05 cụm miền; chọn tranh triển lãm các cấp.

2. Kiểm tra, công nhận cấp tỉnh về trường xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Quan; MN Nam Long;

3. Kiểm tra tư vấn kỹ thuật xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Trần Quốc Toản.

4. Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Thắng.

5. Kiểm tra nội bộ trường mầm non Nam Quang.

6. Ngày 14/4 - 15/4/2016: Dự lớp bồi dưỡng chuyên môn GDMN tại MN Xuân Vinh; huyện Xuân Trường theo công văn số 393/SGDĐT - GDMN.

7. Ngày 28/4/2016: bồi dưỡng chuyên môn GDMN tại MN Nam Hùng; xã Nam Hùng.

* Ưu điểm:

- Các miền đã thực hiện nghiêm túc công văn số 354 /PGDĐT-GDMN, ngày 20/4/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày hội thể thao và triển lãm tranh của trẻ mầm non”.

+ 05 trường MN Nam Nghĩa; MN Nam Dương; MN Nam Mỹ; MN Nam Hùng; MN Nam Quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “Ngày hội thể thao và triển lãm tranh của trẻ mầm non” theo cụm miền được các bậc phụ huynh đánh giá cao.

            + 33 trường chọn được 66 tranh tạo hình của trẻ 5-6 tuổi để tham gia triển lãm các cấp.

            - Trường MN Nam Quan; MN Nam Long đạt tối đa 27/27 tiêu chí theo quy định của trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

            - 100% các đ/c quản lý tham dự lớp tập huấn đúng thành phần quy định.

* Hạn chế:

- Tiến độ xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn của trường MN Nam Trần Quốc Toản còn chậm so Kế hoạch.

- Tỷ lệ huy động trẻ Nhà trẻ ra lớp một số đơn vị còn thấp, chưa đạt Kế hoạch giao 46% theo bình quân của huyện như: MN Nam An 28%;  MN Nam Tiến 26%; MN Nam Sơn 27%.

- Tỷ lệ huy động trẻ Mẫu giáo ra lớp một số đơn vị còn thấp, chưa đạt Kế hoạch giao 98% theo bình quân của huyện như: MN Nam Tiến 79,5%; MN Nam Quang 86%; MN Nam Mỹ 90%; MN Nam Hải 92%; Nam Thắng 94%; MN Nam Chấn 96%; MN Nam Hoa 94%; MN Nam Bình 94,1%; MN Nam Sơn 95%;

            - Tỷ lệ nuôi ăn bán trú của một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu 98% theo bình quân của huyện.

II. Cấp tiểu học.

1. Trường tiểu học Nam Mỹ tham gia dự Liên hoan phát triển năng lực cấp tỉnh.

            - Kết quả: 4 giải nhì, 1 giải ba.

2. Thi IOE – toàn quốc.

3. Khảo sát học sinh lớp 5 theo công văn 340/SGD-ĐT

4. Lựa chọn bài Viết chữ đúng và đẹp để tham dự thi cấp tỉnh.

5. Đôn đốc, kiểm tra, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy mô hình trường tiểu học mới và các hoạt động trải nghiệm.... Làm tốt công tác xây dựng thư viện lớp học và văn hóa đọc trong trường học.

III. Cấp học THCS: Tháng kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016

            A. Tình hình chung các nhà trường.

            - Tình hình chung của các nhà trường cơ bản đều ổn định.

B. Đánh giá các hoạt động trọng tâm trong tháng 4.

            Tháng nâng cao chất lượng toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổng kết năm học 2015-2016

            1. Hội thảo chuyên môn các trường THCS và giáo viên bộ môn lớp 9 về xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào 10.

            Đánh giá: 100% các trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào THPT năm học 2015-2016 và duyệt với Phòng GD&ĐT .

            - GV dạy ôn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2015-2016 xây dựng kế hoạch duyệt với BGH của các trường.

            2. Kiểm tra việc triển khai kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào 10 của các trường THCS.

            - Các trường đã triển khai kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2015-2016.

            3. Ngày 12/04/2016: Thi HSG các môn văn hóa lớp 8 cấp huyện tại THCS Nguyễn Hiền.

            Đánh giá:

            - Công tác ra đề thi đảm bảo bí mật tuyệt đối, chất lượng đề tốt

            - Công tác coi thi và chấm thi tại trường THCS Nguyễn Hiền đảm báo nghiêm túc, đúng quy chế.

            Kết quả xếp thứ các trường như sau:

THỐNG KÊ KẾT KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 8

       
                                                                  NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Trường THCS

Số HS
khối 8

Tổng số HS dự khảo sát

TỶ LỆ

Điểm bình quân

Xếp thứ

Chính thức

Dự bị

Tổng

1

NGUYỄN HIỀN

187

90

25

115

61.50

15.68

1

2

NAM HỒNG

141

28

20

48

34.04

12.20

1

3

NAM THÁI

91

19

7

26

28.57

11.07

2

4

ĐIỀN XÁ

143

28

8

36

25.17

10.97

3

5

NAM THẮNG

117

24

4

28

23.93

10.68

4

6

HỒNG QUANG

171

34

6

40

23.39

10.38

5

7

NAM GIANG

133

27

5

32

24.06

10.34

6

8

NAM HẢI

61

13

5

18

29.51

10.19

7

9

NAM THANH

115

22

8

30

26.09

10.11

8

10

NAM ĐÀO

118

25

4

29

24.58

10.10

9

11

ĐỒNG SƠN

140

30

17

47

33.57

9.93

10

12

NAM MỸ

71

14

0

14

19.72

9.84

11

13

NAM CƯỜNG

131

26

5

31

23.66

9.69

12

14

NAM TIẾN

135

27

1

28

20.74

9.48

13

15

NAM DƯƠNG

118

24

4

28

23.73

9.36

14

16

NGHĨA AN

128

26

6

32

25.00

9.35

15

17

NAM HOA

58

13

3

16

27.59

9.08

16

18

NAM HÙNG

91

18

0

18

19.78

8.11

17

19

NAM TOÀN

46

9

4

13

28.26

8.06

18

20

HOÀNG NGÂN

106

22

5

27

25.47

7.90

19

21

BÌNH MINH

88

17

3

20

22.73

7.90

20

22

NAM LỢI

84

18

8

26

30.95

7.35

21

Tổng

2473

554

148

702

28.39

9.90

 

           

            4. Phòng GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra tư vấn các trường đăng ký xây dựng chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn năm học 2015-2016 (THCS Nam Tiến; THCS Nam Hùng; THCS Nguyễn Hiền; THCS Nam Lợi; THCS Nam Mỹ).

            Đánh gia: Phòng GD&ĐT đã kiểm tra tư vấn 3 trường về chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn: THCS Nam Tiến, THCS Nam Hùng, THCS Nam Mỹ.

            - Hai trường THCS Nam Hùng và THCS Nam Mỹ đạt các tiêu chuẩn của trường Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn. Phòng GD&ĐT đã làm tờ trình, trình Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn.

            5. Tiếp tục phát động phong trào Xây dựng thư viện lớp học và văn hóa đọc cho học sinh THCS.

            6. Phòng GD&ĐT làm việc với các trường kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia và các trường đang trong lộ trình xây dựng chuẩn (THCS Nam Cường, THCS Nam Dương, THCS Nam Toàn, THCS Hồng Quang, Nam Mỹ).

            7. Tổ chức SHCM cấp huyện về kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2015-2016. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho bài thi tích hợp.

            Đánh giá: Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cốt cán các bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và gửi các nhà trường làm tài liệu tham khảo cho việc ôn thi tuyển sinh vào THPT.

            9. Từ ngày 08/04 đến 09/04/2016: Tham gia dự thi IOE cấp toàn quốc tại Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

1

Đoàn Thị Diệu Linh 

1215683013

Nguyễn Hiền

1840

Nhất

Dự thi cấp toàn quốc

2

Nguyễn Nhật Hoàng                                                               

1211038744

Nam Mỹ

1830

Nhất

Dự thi cấp toàn quốc

3

Vũ Đoàn Hồng Hạnh 

1228215647

Nguyễn Hiền

1750

Nhì

Dự thi cấp toàn quốc

4

Vũ Phương Thảo 

1228194798

Nam Dương

1740

Nhì

Dự thi cấp toàn quốc

5

Nguyễn Thị Thu Hiền 

1225069445

Nguyễn Hiền

1720

Nhì

Dự thi cấp toàn quốc

            10. Tổng kết tham gia Hội khẻo Phù Đồng các cấp, tiếp tục tham gia Hội khẻo Phù Đồng  khu vực.

            11. Ngày 15/04/2016: Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT Nam Định.

            Đánh giá: Đoàn thanh tra Sở về thanh trra 4 trường THCS Nam Mỹ, Nam Hồng, Nam Toàn, Nam Lợi.

            - Về cơ bản các trường đều thực hiện tốt các nội dung thanh tra.

            12. Từ ngày 22/4 - 23/4/2016: Khảo sát chất lượng học kỳ II lớp 9 đề Sở GD&ĐT

            Đánh giá: Phòng GD&ĐT tổ chức các trường đổi chéo công tác coi thi và chấm chung toàn huyện

            - Công tác coi thi: Nhìn chung các nhà trường đều thức hiện đúng quy chế trong công tác coi thi. Tuy nhiên ở một số trường quy trình coi thi vẫn còn một số khâu chưa đúng theo hướng dẫn.

            - Công tác chấm thi đảm bao nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá chính xác chất lượng của Học sinh.

            - Kết quả: đã gửi các trường để phân tích chất lượng và báo cáo Sở GD&ĐT. Kết quả được xếp theo trường, theo môn và kết quả điểm từng môn, tổng điểm 3 môn của từng học sinh và xếp thứ tự từ một đến hết trong toàn huyện.

IV. Tổ chức - Thanh tra - KĐCL - Công đoàn ngành.

  1. 1.      Tổ chức.

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho 02 giáo viên MN nghỉ hưu;

- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016-2017, báo cáo Sở Nội vụ về việc giáo viên thừa, thiếu để chuẩn bị cho tuyển dụng giáo viên năm 2016.

            2. Thanh tra – KĐCL

A. Công tác Thanh tra - Kiểm tra:

+ Ngày 15/04/2016: Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT về thanh tra cấp THCS tại 4 trường: THCS Nam Mỹ, THCS Nam Toàn, THCS Nam Hồng, THCS Nam Lợi.

+ Triển khai Kế hoạch công tác Thanh tra – Kiểm tra của Phòng GD&ĐT năm học 2015-2016 tới các nhà trường trong tháng 04/2016:

Mầm non: KTNB MN Nam Quang, Nam Sơn

Tiểu học: KTNB TH Nam Quang

+ Kiểm tra chuyên đề một số nhà trường: MN 2 trường, TH 2 trường, THCS 2 trường.

+ Giải quyết một số đơn thư phản ánh tại cơ sở.

B. Công tác Kiểm định chất lượng:

+ Chuẩn bị cho trường TH Nam Thượng, THCS Nam Thắng đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT đánh giá sơ bộ vào tháng 05/2016.

+ Kiểm tra, đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá theo kế hoạch năm học 2015-2016.

C. Công tác khác:

+ Tham gia tổ công tác xây dựng Nông thôn mới về hướng dẫn tại các xã Nam Thắng, Hồng Quang, Nam Hồng, Điền Xá, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Dương.

+ Cấp phát một số văn bằng cho các đối tượng.

3. Công đoàn ngành:

           

V. Tài vụ - Sách thiết bị.

1. Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm toán khu vực II.

2. Thanh toán lương và quyết toán quý I năm 2016 cho cơ quan Phòng GD&ĐT và 33 trường Mầm non.

3. Tham gia đoàn quy hoạch cơ sở hạ tầng các trường MN, TH, THCS chuẩn bị cho xây dựng NTM ở các xã trong huyện.

4. Họp kế toán triển khai công tác chuyên môn, thu duyệt hồ sơ nghèo kỳ II năm học 2015-2016, hướng dẫn đón các đoàn thanh kiểm tra.

           

 

 

 

 

 

PHẦN 2

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 

I. Cấp học mầm non.

1. Đẩy mạnh công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp và nuôi ăn bán trú.

2. Kiểm tra, công nhận cấp tỉnh về trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trường MN Trần Quốc Toản.

3. Kiểm tra nội bộ 1 trường mầm non.

4. Kiểm tra chéo theo cụm miền về chuyên đề phát triển vận động.

5. Các trường đánh giá trẻ cuối năm học.

6. Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Thắng.

7. Chuẩn bị các điều kiện để bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

8. Đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Giáo dục trẻ hòa nhập (theo lịch của Sở GD&ĐT).

9. Các trường thu, lưu hồ sơ của các nhóm, lớp; Bình xét thi đua học kỳ 2 và cuối năm học.

10. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức ngày 01/06 cho trẻ.

II. Cấp học tiểu học.

1. Ngày 02/5 – 07/5/2016: Hoàn thành hồ sơ trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường chuẩn Xanh –Sạch –Đẹp –An toàn          

            2. Ngày 15/5/2016: Hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học 2015-2016, kết thúc học kì II.

3. Ngày 06/5 – 21/5/2016: Duyệt KQ BDTX năm học 2015-2016

4. Ngày 25/5/2016: Nộp báo cáo cuối năm học.

            - Ngày 25/5/2016: Kết thúc năm học.

            - Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 và HTLH cho các lớp còn lại.

           - Đón đoàn kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn.

            III. Cấp học THCS:

1. Ngày 05/5 – 06/5/2016: Khảo sát học kì II khối 6,7,8 theo đề của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT.

2. Chuẩn bị các điền kiện xét tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016:

- 14h ngày 04/5/2016: Họp Hiệu phó chuyên môn các trường THCS tại Phòng GD&ĐT hướng dẫn công tác hồ sơ xét Công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016

- Ngày 06/5/2016: Nộp báo cáo ban đầu về số lượng xét Công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 về Sở GD&ĐT.

- Ngày 07/5/2016: các trường nhận phầm mềm xét Công nhận tốt nghiệp THCS và nhập dữ liệu vào phầm mềm.

- Ngày 10/5/2016: Kiểm tra chéo hồ sơ xét Công nhận tốt nghiệp THCS giữa các trường THCS trong toàn huyện.

- Ngày 13/5/2016: Kiểm tra chéo hồ sơ xét Công nhận tốt nghiệp THCS giữa các Phòng GD&ĐT.

- Ngày 16/5/2016: Họp Chủ tịch các Hội đồng xét Công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016.

- Ngày 18/5/2016: Các Hội đồng xét Công nhận tốt nghiệp THCS xét Công nhận tốt nghiệp cho học sinh.

- Ngày 19/5/2016: Duyệt kết quả xét Công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 các trường THCS và TTGDTX.

- Ngày 23/5/2016: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Chuyển dữ liệu tốt nghiệp về Sở GD&ĐT.

- Ngày 26/5/2016: Báo cáo kết quả xét Công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 về Sở GD&ĐT.

3. Phòng GD&ĐT kiểm tra nền nếp chuyên môn cuối năm và việc ôn thi tuyển sinh vào THPT các trường THCS.

4. Tiếp tục phát động phong trào Xây dựng thư viện lớp học và văn hóa đọc cho học sinh THCS.

5. Phòng GD&ĐT làm việc với các trường kiểm tra công nhận lại chuẩn Quốc gia và các trường đang trong lộ trình xây dựng chuẩn (THCS Nam Cường, THCS Nam Dương, THCS Nam Toàn, THCS Hồng Quang, Nam Mỹ).

6. Hai trường THCS Nam Hùng và THCS Nam Mỹ chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

7. Chương trình năm học 2015-2016: Kết thúc vào ngày 21/5/2016.

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2015-2016 và bàn giáo học sinh về sinh hoạt hè theo địa phương.

9. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm hè năm 2016 cho CB, GV, HS (đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm).

IV. Tổ chức - Thanh tra - KĐCL - Công đoàn ngành.

  1. 1.      Tổ chức:

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho 03 giáo viên mầm non nghỉ hưu;

- Phối hợp với BHXH, Viễn thông triển khai phần mềm BHXH qua mạng đối với Phòng GD&ĐT và 33 trường mầm non trong huyện;

- Phối hợp với Phòng Nội vụ Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 báo cáo Sở Nội vụ về việc giáo viên thừa, thiếu và dự kiến biên chế tuyển dụng, giáo viên năm 2016.

2. Thanh tra – KĐCL:

A. Công tác Thanh tra - Kiểm tra:

+ Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT về thanh tra việc triển khai công tác Kiểm tra của Phòng GD&ĐT năm học 2015-2016.

+ Mỗi cấp học Kiểm tra nội bộ 01  trường Mầm non.

   Kiểm tra chuyên đề từ 3 – 4 trường.

+ Xây dựng Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra.

+ Giải quyết một số đơn thư, phản ánh tại cơ sở.

+ Cấp phát một số văn bằng cho các đối tượng.

B. Công tác Kiểm định chất lượng:

+ Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về đánh giá ngoài với 2 trường TH Nam Thượng, THCS Nam Thắng.

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch KĐCL năm học 2015-2016 của các nhà trường.

+ Xây dựng Báo cáo Tổng kết công tác KĐCL.

C. Công tác khác:

+ Cấp phát một số văn bằng cho các đối tượng.

            + Tham gia tổ công tác xây dựng Nông thôn mới về hướng dẫn tại các xã Nam Thắng, Hồng Quang, Nam Hồng, Điền Xá, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Dương.

3. Công đoàn ngành:

            - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016.

            - Chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.

V. Tài vụ - Sách thiết bị.

            1. Duyệt quyết toán các trường tiểu học, THCS theo kế hoạch và lịch của bộ phận.

            2. Tham gia đoàn quy hoạch các nhà trường.

            3. Thanh toán lương, hoạt động học phí cho 33 trường Mầm non và Phòng GD&ĐT.

 

Nơi nhận:

- Huyện ủy (để b/c);

- UBND huyện (để b/c);

- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

       Đoàn Quang Vụ

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thoa @ 07:34 04/05/2016
Số lượt xem: 52
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến